Strategier ett måste Starta projekt eller företag Strategi Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Strategi och Policy

Strategi är en viktig del av verksamheten. Du skall bestämma vissa villkor så att verksamheten maximerar sitt resultat istället för att låta slumpen och trial & error styra projektets utveckling. Att fastställa strategierna före projektets början och därefter utvärdera, ändra och lägga till strategibeslut allteftersom är därför ett viktigt moment i projektet. Strategibeslut är beslut som, helst innan det händer, talar om hur man skall agera i en given situation. Om projektet får problem likväl som om projektet går väldigt bra är exempel på händelser som kan kräva strategibeslut. Genom att besluta om dem innan och följa dem blir allt lättare. Banker, partners och finansiärer kan också känna sig lugnare om det finns denna typ av policydokument för projektet – de kan också hjälpa till genom att diskutera och föreslå hur man skall hantera strategierna.
Strategi St Startup St Partners St Finansiering St Internet St Växa St allmänt
Låt oss ta ett exempel. Johan i Stockholm startar ett projekt som skall sälja sommarkläder till butiker på eller nära vanliga sommarorter i Sverige. Johanna i Malmö startar samtidigt ett exakt likadant projekt – men med smycken som produkter. En viktig fråga är när behöver dom ha leveranserna. Johan gör inget strategibeslut medan Johanna efter att ha studerat frågan kommer hon fram till att leverns i april är optimalt men att leverans senast 15 maj är ett måste. Hon fattar då ett strategibeslut om just detta. Johan: Skickar förfrågan om tillverkning till Kina och Turkiet. Får olika svar och beslutar så småningom om att ta en leverantör i Kina. Johan öppnar en remburs (Letter of Credit på engelska, ofta kallad LC) som säger att det Kinesiska företaget får betalt när han lastat ombord varorna – de skall skickas med båt för att Johan skall få lägsta pris. Johan skriver i sitt underlag att han skall ha leveransen före sommaren. Men detta är ett suddigt begrepp för den Kinesiske leverantören som därför låter produktionen ta den tid den tar plus att pga olika omständigheter som andra brådskande leveranser till andra kunder - leverantören ger lägre prioritet till Johans beställning. Därför blir kläderna klara i början av Juli och kommer med båt till Stockholm andra halvan av Augusti. Sommaren är nästan slut och ingen köper sommarkläder längre. Kinesiska leverantören får betalt men Johan förlorar massor på att han inte hade ett strategibeslut. Kanske Johan rent av går i konkurs eftersom han betalar för plaggen, marknadsföringen, lokaler, osv men inte får betalt för varorna – i bästa fall kan han sälja dom nästra sommar men … Johanna: Johanna öppnar också en remburs till sin indiske leverantör. Men eftersom hon har ett strategibeslut står det i underlaget vilka datum leveransen skall skickas och i rembursens villkor står det att om varorna inte skickas senast 1:a april med båt så skall leverantören på egen bekostnad uppgradera leveransen till flygfrakt och om leveransen blir senare än 1:a maj så är ordern automatiskt kanselerad. Dessutom skall en kontrollör utsedd av Johanna skriva ett dokument som dels bekräftar rätt kvalitet och dels datumet då varorna har skickats. Med dessa villkor måste leverantören skicka varorna till henne i tid – annars får leverantören inte betalt. Om leverantören inte levererar har Anna dragit på sig en del kostander men pengarna hon satt in på banken för varuinköpet får hon tillbaka (minus remburskostnader). Ovanstående exempel är bara ett av många som visar på vilken oerhörd fördel det är att i förväg bestämma en strategi och följa den. Johan lät slumpen styra och det gick inte bra, hade han haft samma typ av villkor som Johanna så skulle den kinesiska leverantören redan från start ha vetat när han måste skicka och lagt upp produktionsschemat efter detta – men utan strategi kan det gå väldigt galet. Viktigt att samla alla strategibeslut och policydokument på en plats, t.ex. i en pärm. Kan med fördel samplas i samma pärm där du har alla avtal med leverantörer, stora kunder, osv. (Även om du har allt sparat digitalt på datorn kan datorer krascha så se till att ha papperskopior på allt viktigt.)
Fortsätt --> Strategi