För nya företag och nya projekt Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Projektrapport

Projektrapporten skall innehålla både en beskrivande del (texter etc) och en budgetdel (siffror etc). Läs igenom denna och följande sidor om projektrapprot, sedan kan du ta hjälp av en online-rapport på verksamhets hemsida.   Projektrapporten har följande syften: Med hjälp av projektrapporten testar du ditt projekt / din företagsstart teoretiskt. Istället för att förlora pengar på riktigt, ifall du inte har rätt koncept, så kan du testa iden teoretiskt och göra förändringar tills du har en projektrapport som styrker att du bör genomföra projektet. Med andra ord att du när du skapar rapporten kan komma underfull med faktorer som kan behöva ändras innan du startar. Saker du inte tänkt på. Så första syftet med rapporten är att hjälpa dig själv att genomföra projektet. Om du skall söka lån från banken, eller någon annan, behöver du en projektrapport enligt konstens alla regler med en budget för att få maximal möjlighet att få lånet. Om du skall skaffa affärspartners, investerare, affärsängel, … alltså folk som skall vara med i ditt projekt och kanske investera i den vill de se en projektrapport. (Om de inte frågar efter en projektrapport är de med 90% sannolikhet amatörer som du skall undvika att sammarbeta med.) Genom att de kan se rapporten kan de både se vad projektet går ut på och se i budgeten om projektet verkar lönsamt.
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar
Amatörer startar projekt och företag utan att göra en projektrapport. Men om du inte vill ge dig in i ett projekt där du kommer att förlora pengar så är skapandet av en projektrapport ett måste. Innan du börjar arbeta med projektrapporten skall du läsa föregående delar med allmänna synpunkter och om affärsidén. Därefter tar du itu med denna del. Och följ upp med att läsa om implementering och strategi. Du hittar värdefulla länkar etc på våra resurssidor. Den första frågan du skall ställa är vilket språk du skall skriva din projektrapport. Oftast blir det på svenska. Men skall du söka internationella investerare bör du kanske redan från start ha skriva din rapport på ett annat språk, t.ex. engelska. Kommande sidor behandlar först textdelen av rapporten och därefter kommer budgeten. Vi avslutar med diverse frågor kring rapporten som vilka du skall visa den för och att undvika att dina idéer hamnar i fel händer. Utöver det vi skriver på kommande sidor bör du lägga till bilder, illustrationer, diagram, osv där så är lämpligt för att göra rapporten tydligare och med lättläst.
Fortsätt --> Projektrapport