För nya företag och nya projekt Starta projekt eller företag Allmänt Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Det finns vissa grundförutsättningar för att dra

igång ett projekt, vi börjar med dem. 

Man kan bli lite yr i huvudet av allt man skall tänka på. Men följ denna handledning så blir det lättare. I vilken ända skall man börja? Jo, börja med att kolla de olika allmänna punkter som följer i detta kapitel. Därefter analyserar vi, eller tar fram, din affärsidé och projektrapport för att gå vidare med den viktiga pengafrågan. Vi avslutar med olika strategiska frågor. Det allmänna handlar om: Vem är du? Har du tid? Har du pengar? Har du en bra idé? Har du rätt upplägg? Kommer du tjäna pengar? Hur ser din organisation ut?  Internationellt?
Fortsätt --> Allmän Start Vem är du Tid Pengar Ide Upplägg Tjäna Organisation Internationellt Allmän Start